Otváracie hodiny Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač (Malokarpatské námestie 9)

Pridať zariadenie
Prihlásenie
Registrácia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač
Inštitúcie
Otváracie hodiny

Zobraziť otváracie hodiny

Kontakt
Telefón: 02 / 647 815 81 , 02 / 647 800 65
E-mail: info@lamac.sk
Web: www.lamac.sk

Adresa
Malokarpatské námestie 9
84103 Bratislava
Slovensko
*informácie ako otváracie hodiny, kontakt, alebo adresa sa mohli v priebehu času zmeniť. Pokiaľ zistíte zmenu, dajte nám prosím vedieť.
O zariadeníMiestny úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh starostu a miestneho zastupiteľstva, ako aj ďalších poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov miestneho zastupiteľstva. Plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Upraviť informácie